ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO TƯƠI

5.000.000,0

Một Cộng Đông Khoẻ Mạnh Nguyên con được khai thác tại Na Khúc -Tây Tạng ở độ cao trên 5000 mét là vùng có trùng thảo tốt nhất trên dãy Himalaya.

**Lưu ý: Giá trên cho 10 con.